Zastupiteľstvo TSK schválilo spôsob na zníženie strát krajských nemocníc

0

Na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja rezonovali medzi poslancami dve témy. Prvá týkajúca sa návrhu na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu. Jej hlavným cieľom je zvýšenie turizmu v Trenčianskom kraji. Poslankyňa Kaščáková podporila vznik organizácie, ale mala výhrady k systému hlasovania vo vnútri samotnej organizácie, nakoľko podľa jej názoru sa každý hlas kupuje členským príspevkom. Vyjadrila názor, že peniaze budú tiecť podobne ako v zdravotníctve do čiernej diery, ktorá nemá dno.  Predseda kraja poslancov ubezpečil, že všetky vynaložené financie budú efektívne využité na podporu turizmu a podnikateľov poskytujúcich služby v oblasti cestovného ruchu v regióne.

Druhá téma, ktorá rozdelila snemovňu na dva tábory bola téma optimalizácie fungovania zdravotníctva v kraji. Analýzu stavu, ktorú vypracovala externá firma poslanci privítali, ale mali rozdielne názory na riešenie danej zlej situácie v nemocniciach

Predseda vysvetlil, že forma manažérskej zmluvy je momentálne najrýchlejší spôsob, ako naštartovať ozdravný proces a zároveň využiť možnosť čerpania eurofondov.

Spracoval

Peter Peťovský  

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.