Základná škola „sedmička“ má svetový unikát

0

Poslaním školy je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Takto by sa dala veľmi stručne charakterizovať funkcia škôl. V našom meste je ďalšia základná škola, ktorá toto poslanie napĺňa 50 rokov. Celkom bežný pracovný piatok 18. decembra, sa na „sedmičke“, ako sa základná škola na Hodžovej ulici v Trenčíne familiárne nazýva, zmenil na deň otvorených dverí, kedy si prišli do školy zaspomínať bývalí učitelia, žiaci ale aj rodičia detí pri príležitosti 50. výročia jej vzniku. Škola bola zriadená 21. septembra 1965 a vo funkcii riaditeľa na nej pôsobili:
Mgr. Milan Harinek (1965 – 1981)
Mgr. Eduard Beck (1981 – 1985)
PaedDr. Ernest Broska (1985 – 1991)
Mgr. Marián Lopatka (1991 – doteraz)

Stretnutie bývalých kolegov pedagógov bolo veľmi emotívne a vyvolalo množstvo spomienok. Škola si v roku 1979 otvorila cestu k svetovému keď nie prvenstvu, tak k unikátu určite.  Okrem športovcov škola vychovala mnoho významných ľudí rôznych odvetví života, na ktorých pani učiteľky stále spomínajú. V Posádkovom klube sa na slávnostnom programe zúčastnilo množstvo pozvaných hostí. V programe, ktorý bol originálny vystúpili žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Aké mal súčasný riaditeľ školy Mgr. Marián Lopatka predsavzatia pri nástupe do funkcie?

Spracoval

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.