Výnimočný Trenčan zanecháva kultúrne bohatstvo ďalším generáciám

0

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila ďalšiu besedu z cyklu „Poznávame Trenčanov“. V utorok 27.októbra 2015 si pozvala muzikanta, tanečníka, choreografa, zberateľa ľudových piesní a editora Jozefa Lehockého. V úvode programu zaspievala spevácka skupina DFS Kornička, ktorú predstavila jej vedúca Jarka Kohútová.

Moderátor besedy známy folklorista Jozef Ďuráči svojimi otázkami prispel k tomu, aby sa návštevníci dozvedeli čo najviac zo života tohto výnimočného Trenčana. A ten v prítomnosti svojich priateľov, známych ale i neznámych prezradil čo ho viedlo k tejto zaujímavej práci.

S manželkou si zaspomínali na mladé roky, keď spolu tancovali.

Čo pre jednotlivých návštevníkov pán Lehocký znamená a ako si spomínajú na spoločné minulé časy?

Na záver sa pokochajme v kráse piesní z Kubry a okolia, ktorú po sebe Jozef Lehocký zanechal. Dúfame, že mladé generácie budú tieto klenoty nášho národa šíriť a zachovávať aj v budúcnosti.

Spracoval

Peter Peťovský Trenčiansky terajšok

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.