Vyhlásenie rebríčka TOP 10 firiem Trenčianskeho kraja

0

V stredu 11. novembra 2015 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov rebríčka TOP 10 firiem Trenčianskeho kraja v Trenčíne. Hospodárske noviny ako vyhlasovateľ rebríčka, spolu s generálnym partnerom UniCredit, odborným a dátovým partnerom Bisnode a odborným partnerom Deloitte posúdili ekonomickú kondíciu spoločností v Trenčianskom kraji. V štyroch kategóriach – veľká výrobná spoločnosť, malá výrobná spoločnosť, veľká obchodná spoločnosť a malá obchodná spoločnosť – identifikovali po desať najzdravších spoločností. Súčasťou vyhlásenia bol aj diskusný panel na tému „Aké sú šance na podnikanie v trenčianskom regióne“. Zúčastnil sa ho okrem štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Ing. Rastislava Chovanca, PhD., aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Nielen primátor ale aj zástupcovia firiem kritizovali štát, ktorý nevytvára dostatočné podmienky pre uľahčenie podnikania. Riaditeľ pre stredné a veľké firmy UniCredit František Doležal predložil štatistiky, kde Trenčiansky región patrí medzi najpriemyselnejšie a zároveň bohatšie regióny Slovenska. Trenčianska Spoločnosť Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., ktorá si odniesla certifikát za prvé miesto podniká v našom meste dvadsaťtri rokov. V otvorenej diskusii si podnikatelia na záver želali väčšiu podporu od štátu na odbúraní byrokratického zaťaženia firiem.

OFICIÁLNE VÝSLEDKY

TOP 10 Vysledky

Spracoval

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.