V Trenčíne zriadili poradenské centrum pre obete násilia na ženách a ich deťoch

0

Mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť otvorila v Trenčíne nové akreditované poradenské centrum pre obete násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Jeho činnosť bude v spolupráci s inštitúciami, ktoré týraná žena osloví. Špeciálne vyškolené poradkyne poskytujú sociálne, psychologické, ekonomické a právne poradenstvo. Akú pomoc môžu očakávať ženy, ktoré sa ocitnú v kritickej situácii? Aliancia žien – Cesta späť je dcérskou organizáciou mimovládnej organizácie Aliancie žien Slovenska, ktorá sa  venuje riešeniu domáceho a rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách už od roku 1994. Podporu zriadeniu poradenského centra vyjadril aj Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Trenčín sa snaží už viac rokov získať v centre mesta do svojej správy budovy od štátu, ktoré by mohli slúžiť ako krízové centrum pre týrané ženy. Mesto by poskytlo budovy tretiemu sektoru, ktorý sa tejto problematike venuje. Spracoval Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.