„V kresle terajšku“ s predsedom výboru mestskej časti ZÁPAD

0

Mestská časť Západ je rozlohou najväčšia mestská časť Trenčína, ktorá zahŕňa celý pravý breh rieky Váh. Typická je priemyselnými areálmi, ale aj obytnými časťami. Pozostáva z nasledujúcich častí: Istebník, Kvetná, Nové Zlatovce, Orechové, Záblatie, Zámostie, Zlatovce. Väčšina týchto častí, boli pôvodne samostatnými obcami, ktoré boli k mestu pričlenené v priebehu 2. polovice 20. storočia, po výstavbe betónového cestného mosta. Mestská časť má výhodnú dopravnú polohu zabezpečenú diaľničným privádzačom diaľnice D1, ktorý je prepojený s novootvoreným cestným mostom. V mestskom Zastupiteľstve ju vo volebnom období 2014-2018 zastupujú poslanci:

Bc. Tomáš Vaňo – predseda

Martin Barčák

Ing. Tomáš Bahno

Ing. Vladimír Poruban

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.