V Trenčíne zakázali používať pyrotechniku po celý rok

0

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa v tomto roku zišli desiaty krát na svojom riadnom zasadnutí. Jedným z bodov schôdze, bolo aj prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín. O nebezpečnosti petárd, delobuchov a inej zábavnej pyrotechniky, svedčia každoročne vysoké počty zranených a ošetrených ľudí. Táto problematika sa stala jednou z tém na sociálnej sieti pred blížiacimi sa Vianocami a silvestrovskými oslavami v našom meste.

Účelom tohto VZN je zabezpečiť verejný poriadok, ochranu majetku a zdravia občanov pred používaním zábavnej pyrotechniky. Hluk z používania pyrotechniky, ktorý obťažuje ľudí aj zvieratá, by sa mal z mesta vytratiť. Na dodržiavanie prijatého VZN bude dbať mestská polícia. Na území mesta začne platiť zákaz používania pyrotechnických výrobkov počas celého roka, okrem Silvestra a Nového roka, 15. dňom od vyvesenia VZN na úradnej tabuli mesta.

Spracoval

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.