Trenčín navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska

0

Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku sa začala stretnutím s vedením mesta na Mestskom úrade. Po privítaní s primátorom mesta sa pozdravil so školákmi, ktorí prišli privítať prezidenta na Mierové námestie pred Mestský úrad. Diskusia s vedúcimi odborov úradu mesta vyvolala záujem u pána prezidenta.

Primátor mesta ocenil prácu prezidenta v období, kedy dôvera a nezáujem obyvateľov o politiku je veľmi nízka. Pán prezident sa podľa primátora veľmi zaujímal o naše mesto a jeho budúcnosť. Po skončení oficiálneho rokovania s vedením mesta, odišiel na stretnutie s primárom gynekologicko – pôrodnickej kliniky MUDr. Petrom Kaščákom. Prehliadkou oddelenia a stretnutím s novými mamičkami sa zaujímal o prácu a výsledky tejto najlepšej pôrodníckej kliniky.

Azda najbúrlivejšieho privítania sa prezidentovi dostalo na pôde gymnázia Ľudovíta Štúra. Škola sa už roky umiestňuje v rebríčkoch na popredných miestach v rámci celého slovenska. Prezident pozdravil aj deti a žiakov škôl a škôlok, susediacich s gymnáziom.  Priamo v škole mu študenti pripravili netradičné privítanie. Po stretnutí s učiteľmi školy sa odobral do telocvične na diskusiu. Záujem študentov o stretnutie s hlavou štátu bol mimoriadne živý. Študenti gymnázia pána prezidenta v debate vôbec nešetrili.

Prezident Slovenskej republiky sa rovnako stretol s mimovládnymi organizáciami, občanmi ktorí sa aktívne venujú rozvoju kultúry, nadáciami čím ukončil svoju oficiálnu návštevu v našom meste.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.