Trenčín má ďalší prívlastok „naj“.

0

Vo štvrtok 29. januára 2015 sa na ZŠ Na dolinách v mestskej časti Západ konala mimoriadna udalosť. Po rekonštrukcii a rozšírení priestorov bola v najväčšej školskej knižnici v Trenčianskom kraji, ktorá má 30.000 knižných titulov uvedená do prevádzky digitalizácia výpožičkového systému knižnice. Po slávnostnom prestrihnutí pásky, odovzdali primátorovi mesta pani učiteľky z knižnice „digitálny čiateľský preukaz“. Ako prvý si požičal knihu a vyskúšal, funkčnosť celého systému. V slávnostnom príhovore pani riaditeľka školy čo najsrdečnejšie privítala všetkých hostí. Krátky kultúrny program si pripravili žiaci z krúžku hry na flautu. Primátor v príhovore vyzdvihol úsilie ľudí, ktorí sa pričinili o rozšírenie a zavedenie systému digitalizácie. Na otázku v čom je tento projekt zaujímavý povedal:“Je to unikátny počin a som rád, že sa zrealizoval pre zlepšenie života Trenčanov“.
Z prítomných hostí vedúci útvaru školstva Mestského úradu Mgr. Baláž ocenil, že knižnica nebude len pre žiakov ZŠ, ale aj širokú verejnosť.
Počas videoprezentácie pani riaditeľka v krátkosti opísala ako projekt vznikal a všetkým, čo sa na ňom podieľali úprimne poďakovala. O čo v projekte išlo povedala:“ Vytvorili sme novú čitáreň, určenú pre materské školy. Za rodičov sa k celému projektu pozitívne vyjadrila mamička žiaka školy, zhodou okolností bývalá absolventka ZŠ pani Nohálová.
Spracoval
Peter Peťovský

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.