Trenčiansky samosprávny kraj má nový rozpočet na rok 2016

0

V pondelok 23. novembra sa konalo XV. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TSK. Majetkové prevody zahájili jeho rokovanie. Ďalším bodom bol návrh opráv ciest II. a III. triedy v správe TSK. Celková dĺžka spravovaných ciest je 1481 km a 632 mostov. V roku 2015 bolo opravených dodávateľským spôsobom 27 km ciest. Na rok 2016 sú z rozpočtu vyčlenené financie vo výške 3.560.000 €. Tieto financie pokryjú opravu 17 úsekov ciest kraja v celkovej dĺžke 34 km. Zastupiteľstvo tento plán schválilo.

K samotnému rozpočtu, ktorý je vyvážený, šetriaci a zároveň zohľadňuje investície prebehla diskusia, kde poslanci vyjadrovali súhlas s predloženým návrhom. S jedným pozmeňovacím návrhom bol rozpočet schválený.

Na záver poslancom zahrala detská „ZVONKOHRA Košariská-Priepasné“ vianočné melódie.

Spracoval

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.