Trenčianske múzeum čakalo 45 rokov

0

45 rokov muselo Trenčianske múzeum čakať, kým sa publikačne prejavilo. Z neúspešných pokusov sa napokon podarilo zmobilizovať sily a vedomosti pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov. To všetko pod patronátom piatich členov redakčnej rady. Vhodné témy ale prechádzali sitom recenzenských posudkov.
Takáto situácia obišla pána Michalíka. Hodiny poctivej práce na príspevku o archeológií mu priniesli prvé strany v zborníku.
Niekdajší Trenčiansky župan za čias rakúsko-uhorskej monarchie sa stal námetom pre ďalšiu časť zborníka. Pán Vojtech z maličkostí vyskladal mozaiku o županovi Salavskom.
A autorsky prispel aj riaditeľ múzea – udalosťami od roku 2014 až doteraz.
História okolia Trenčína si podľa opýtaných zaslúžila písomnú podobu. Čerpať z nej môžu študenti i vášniví čitatelia.
Smelé publikačné plány Trenčianskeho múzea hlásia tento rok ešte jeden zborník.
Spracovala
Lucia Nagyová – Trenčiansky terajšok

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.