Trenčianska župa otvorila dvere verejnosti

0

Už štvrtý krát trenčianska župa umožnila nahliadnuť do svojej kuchyne obyvateľom kraja. Deň otvorených dverí vytvoril pre verejnosť priestor oboznámiť sa ako župa funguje.
Toto podujatie okrem iného bolo venované ochrane životného prostredia. Projekt Zelená župa, ktorého cieľom je postupné znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie funguje už od roku 2015
Pozvanie prijal aj minister životného prostredia, ktorý práve tento projekt ocenil.
Okrem možnosti prezentovať študentov počas dňa otvorených dverí sa konali aj rôzne stretnutia.
Práve v tomto období sa trenčianska župa stala najtransparentnejšou župou na Slovensku.
Spracoval
Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.