Traja králi na koľajniciach

0

Sviatok zjavenia pána, ktorý je známy Traja králi, je najstarší kresťanský sviatok.
Mudrci Gašpar, Melichar a Baltazar nasledovali v histórií tajomnú hviezdu, ktorá ich priviedla do Betlehema. Tentokrát nasledoval mudrcov zástup detí v električke. A malí školáci museli odpovedať na ich nečakané otázky.
Spracovala
Lucia Nagyová – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.