Študenti SOŠ Jilemnického Trenčín športujú v zrekonštruovanej telocvični

0

Trenčiansky samosprávny kraj /TSK/ investuje do zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nemalé finančné prostriedky. Slávnostným prestrihnutím pásky, jeho predseda Jaroslav Baška, odovzdal študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne do užívania zrekonštruovanú telocvičňu. Jej oprava bola nevyhnutná z dôvodu havarijného stavu, ktorý ohrozoval bezpečnosť študentov. Nebola to len jediná investícia Trenčianskeho samosprávneho kraja do tejto školy. Spojením sa so Strednou školou podnikania na Veľkomoravskej ulici bolo potrebné vybudovať 5 nových učební a ďalšie nevyhnutné opravy. Celá rekonštrukcia telocvične prebehla počas letných prázdnin. Rozsah samotnej opravy bol v celkovom objeme takmer 249 tisíc Eur. Futbalový tím študentov spoločne s mužstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, si v exhibičnom zápase vyskúšali novú palubovku.

Spracoval Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.