Študenti aktívne oslávili Deň Zeme

0

Deň Zeme sa pôvodne konal pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca kedy sa oslavoval príchod jari. Každoročne 22. apríla sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou a zvýšenie energetickej účinnosti, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. V minulosti to malo veľký ohlas práve medzi mladými ľuďmi. Do tohtoročných osláv Dňa Zeme sa zapojili aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne.

Tento rok si vybrali zelené pľúca nášho mesta lesopark Brezinu, kde postupne popri chodníkoch až k Čerešňovému sadu zbierali odpadky. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady zeme pre budúce generácie nielen ľudí ale aj ostatných tvorov žijúcich na zemi. Je potešiteľné, že mladí ľudia si to uvedomujú a takýmto aktivitám sa venujú častejšie.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.