Primátor mesta potvrdil, že letná plaváreň v roku 2015 nebude v prevádzke

0

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvolal primátor mesta Richard Rybníček na stredu 25. februára 2015. Na úvod poslanci odsúhlasili program schôdze. Z dvadsiatich bodov, ktoré boli na programe, postupne všetky schválili. Doplnili ďalších odborníkov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva. Schválili majetkové prevody a vymenovali pána Róberta Buchela do funkcie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o. v Trenčíne. Bola zriadená „Komisia pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate v meste Trenčín“. Prečo primátor mesta privítal vznik tejto komisie? : „Poslanci sú tú od toho, aby aj oni pomáhali exekutíve mesta monitorovať výstavbu železnice“. Predsedom komisie sa stal predkladateľ poslanec Miloš Mičega, ktorý povedal čo je jej cieľom: „Napomôcť komunikácií občanov pri riešení problémov, ktoré sú spojené s výstavbou železnice“. Ďalej poslanci schválili „Informatívnu správu o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Trenčíne“. Primátora sme sa opýtali prečo došlo k zmene a či to negatívne neovplyvní mestský rozpočet. Po interpeláciach poslancov sa rokovanie schôdze dostalo do bodu „Rôzne“, kde primátor vysvetlil situáciu okolo prevádzky letného kúpaliska v letnej sezóne 2015. Následne bolo riadne zasadnutie ukončené. Spracoval Peter Peťovský

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.