Pravidelné stretnutie primátora s občanmi

0

Richard Rybníček sa opätovne stretol so svojimi občanmi v Mestskej športovej hale. Vždy v tomto čase, s blížiacim sa koncom roka informuje obyvateľov o stave mesta. Ako informoval, znižovanie dlhu mesta sa mierne spomalilo. Z krízových čias, kedy sa dlh mesta vyšplhal na rekordných 714 eur na obyvateľa, je dnes na úrovni 249 eur na obyvateľa. Napriek tomu je spoločným cieľom poslancov a mesta do konca roka 2018 dostať dlh na úroveň 15 miliónov eur.

Najviac priestoru vo svojom ročnom odpočte venoval investičným akciám. Z celkového počtu 82 investičných akcií, sa dokončilo a odovzdalo 51. Zostávajúcich 31 bude do konca roka odovzdaných. Mesto na sanovanie modernizačného dlhu schválilo v roku 2016 až 3,6 milióna eur. Občania sa v diskusii zaujímali o rôzne problémy ktoré si mali možnosť prediskutovať nie len s primátorom, ale aj všetkými vedúcimi oddelení, ktorí sa postupne na pódiu striedali. Zazneli, tak ako slová chvály, rovnako aj kritika a zaujímavé nápady a podnety od Trenčanov.

Primátor tiež informoval o kauze „JAMA“ ktorá opäť ožila. Ako povedal:“Okresný aj krajský súd už pred štyrmi rokmi odmietli priznať spoločnosti Tatra Real Trade odškodné za údajný zmarený zámer výstavby podzemných garáži. Rozhodnutie oboch súdov zrušil trojčlenný senát Ústavného súdu a vrátil prípad späť na Okresný súd Trenčín“.

Požiadavky občanov boli podľa primátora ako vždy opodstatnené. Vo svojom vystúpení pomenoval nemenej dôležitú prioritu mesta, znižovanie investičného dlhu mesta ktorý je vo výške približne 95 milióna eur. V roku 2017 sa preto v meste preinvestuje viac ako 11 miliónov eur. Rovnako sa má ukončiť rekonštrukcia železnice a tak sa zo strany mesta pristúpi k čisteniu a zveľaďovaniu prostredia.
Spracoval
Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.