Poslanci MsZ hlasovaním spustili proces rekonštrukcie Mierového námestia

0

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trenčíne primátor mesta Richard Rybníček predložil poslancom návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na uskutočnenie stavebných prác – „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne “.

Hlasovaním sa poslanci zaviazali v budúcoročnom rozpočte mesta schváliť finančnú čiastku 3.100.000 € na rekonštrukciu námestia, ktorú bude financovať mesto. Správcovia inžinierskych sietí v rámci komplexnej obnovy budú celú rekonštrukciu financovať zo svojich prostriedkov. Poslanci Mičega a Poruban k tomuto bodu rokovania vyjadrili nespokojnosť, že im chýba strategický plán prác celej rekonštrukcie. Obavu mali z možných archeologických nálezov pri prácach súvisiacich s rekonštrukciou. Primátor mesta mal jednoznačné stanovisko.

Kompletná rekonštrukcia povrchov sa doplní o vybavenosť námestia ako mobilné pódium, osvetlenie, ozvučenie, alebo siete pre pripojenie WiFi. Kolaudácia zrekonštruovaného námestia by podľa predpokladov mala byť v decembri 2017.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.