Petičný výbor pozval občanov na diskusiu k parkovaniu v Trenčíne

0

Každá petícia vzniká ako nesúhlas s predkladaným návrhom na riešenie problému, alebo nesúhlas s pripravovaným rozhodnutím volených zástupcov štátu, verejnej alebo mestskej samosprávy. Jej cieľom je vytvoriť tlak na poslancov alebo predstaviteľov exekutívy, aby sa dopady rozhodnutí v maximálnej miere zosúladili s názormi občanov. V našom meste vznik petície podnietila téma „Parkovacia politika mesta Trenčín“.

Mesto v apríli prestavilo zámer na stretnutí občanov v športovej hale, ako chce tento problém riešiť. Na verejnej diskusii predstavitelia mesta a Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s., diskutovali s občanmi o problematike systému parkovania a jeho dopade na obyvateľov Trenčína . Reakciou na toto predstavenie parkovacej politiky v meste bol vznik petície.

Petičný výbor pozval na stretnutie občanov, ktorých sa zišla takmer stovka, kde prezentovali svoje pripomienky v duchu petície k parkovacej politike mesta Trenčín. Počas diskusie prevládal názor, aby boli všetky činnosti súvisiace s parkovaním v meste Trenčín výhradne pod správou mesta Trenčín a jeho príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie bez účasti obchodných spoločností. Priestor na vyjadrenie dostali aj prítomní poslanci mestského zastupiteľstva.

Mesto Trenčín na svojej oficiálnej webovej stránke ďakuje všetkým občanom, ktorí sa aktívne do pripomienkovania zapojili. Túto formu mesto zvolilo v záujme predísť šíreniu paniky či dezinformácií a zároveň aj preto, aby mohli byť dobré nápady občanov do návrhu zapracované.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.