Od novembra sa v Trenčíne bude parkovať po novom

0

Najsledovanejším bodom rokovania mestského zastupiteľstva bolo schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Tomuto bodu predchádzala informácia o „Petícií proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín“, ktorej opodstatnenie poslancom vysvetlil predseda petičného výboru. Písomná petícia obsahovala 2933 platných podpisov. Elektronická petícia je neplatná, nakoľko nebola podľa hlavnej kontrolórky mesta v súlade so zákonom o petičnom práve. Poslanci petíciu vzali na vedomie.

Primátor ako predkladateľ VZN vysvetlil, prečo mesto pristúpilo k regulácii parkovania a čo prinesie občanom. Diskusia bola konštruktívna i napriek tomu, že téma je veľmi nepopulárna a komplikovaná. Napokon poslanci VZN schválili. Proti jeho návrhu hlasovalo osem poslancov. Petičný výbor prijal rozhodnutie podať podnety na podanie protestu prokurátora. Primátora mesta tento postup neprekvapil.

Schválením VZN sa spustil proces príprav, aby systém regulovania parkovania začal od 1. novembra 2016.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.