Nové technologické centrum v Dubnici nad Váhom vytvorí 74 pracovných miest

0

Spoločnosť KUKA System Slowakei v Dubnici nad Váhom oslávila úspešné 20-ročné fungovanie otvorením nového technologického centra v areáli bývalých Závodov všeobecného strojárstva aj za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Koncern KUKA patrí k najvýznamnejším výrobcom robotov a automatizačnej techniky. V októbri 2016 si pripomína 20. výročie začiatku pôsobenia na slovenskom trhu, keďže už dve dekády firma v Dubnici nad Váhom navrhuje zváracie linky pre automobilový priemysel.

V marci tohto roku sa zároveň podarilo dokončiť výstavbu nového technologického centra v Dubnici nad Váhom a uviesť ho do prevádzky. Novovybudované technologické centrum vďaka spolupráci firmy s TSK nahradilo priestory po bývalom centre odborného výcviku Strednej odbornej školy (SOŠ) v Dubnici nad Váhom. Spolu s jedným zo zakladateľov spoločnosti Jozefom Medveďom a jej konateľmi Rolandom Willkerom a Michalom Hrubošom si predseda TSK prezrel priestory nového technologického centra aj v spoločnosti poslancov Zastupiteľstva TSK Evy Bočinovej a Pavla Bagina, ktorý je zároveň riaditeľom dubnickej Strednej priemyselnej školy (SPŠ).

Prítomní hostia aj z radov ďalších partnerov firmy KUKA si okrem novej budovy osobne prezreli aj tri nové modely robotov a praktickú ukážku ich využitia a fungovania. Spoločnosť KUKA System Slowakei podpísala v roku 2014 so SPŠ a SOŠ Dubnica nad Váhom a TSK memorandum o spolupráci. Do oboch dubnických stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré s firmou KUKA spolupracujú, kraj investuje nemalé finančné prostriedky. Sťahovanie SOŠ zo Štúrovej ulice na Bratislavskú ulicu a rekonštrukcia nového sídla školy si z rozpočtu TSK ako zriaďovateľa školy vypýtala viac ako 1,6 mil. eúr. SPŠ sa tento rok môže tešiť z nového multifunkčného ihriska. Firma KUKA poskytuje aj študijné štipendium pre študentov technických vysokých škôl.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.