Nocľaháreň v Trenčíne pomáha ľuďom v núdzi

0

Mesto Trenčín zriadilo a financuje pre ľudí bez domova nocľaháreň na Nešporovej ulici. O ľudí v núdzi sa starajú ako zamestnanci zariadenia, tak aj dobrovoľníci. Mesto pre sociálne odkázaných občanov zabezpečuje a financuje priestory a pracovníkov z Maltézskeho rádu. Tí oslovujú dobrovoľníkov so snahou pomôcť v rámci svojho projektu „Polievka pre bezdomovcov“. V nocľahárni sú sociálne priestory, spoločná kuchynka so základným vybavením na prípravu stravy, ktorá zároveň slúži ako spoločenská miestnosť.

Sú medzi nami aj ľudia a firmy, ktoré chápu osudy ľudí a podávajú im pomocnú ruku.Snahou dobrovoľníkov je zmeniť zariadenie z nocľahárne na útulok s celodennou prevádzkou počas celého roka. Ľudia v núdzi vedia, čo pomoc mesta a dobrovoľníkov pre nich znamená.

Spracoval

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.