Na Trenčianskej univerzite sa štiepili atómové jadrá…

0

V piatok 6. marca sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli študenti zo stredných škôl, aby sa na jeden deň stali členmi medzinárodného tímu fyzikov a objavovali i skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého Hadrónového urýchľovača v CERNe. Hlavným programom podujatia boli zaujímavé prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách základných síl vesmíru.
Garanta podujatia sme sa opýtali, prečo je tento významný projekt v Trenčíne a komu je určený:“ Mladým študentom zameraným na jadrovú fyziku“.
Konferenciu zorganizovala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky a Európskou organizáciou pre jadrový výskum v CERNe.
Čo bolo cieľom zapojenia sa do tohto projektu nám rektor univerzity povedal:“ Prispieť k rozvoju vedy na Slovensku“.
Študentov, ktorí sa tejto vedeckej konferencie zúčastnili, sme sa opýtali čo od nej očakávajú:“ Hlavne rozšírenie svojho poznania a získanie skúsenosti v jadrovej fyzike“.
Spracoval
Peter Peťovský

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.