Na hrade ocenili umelcov Trenčianskeho kraja

0

V priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade, Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom a Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zorganizovali galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry Trenčianskeho kraja, s názvom „Flores Musarum“.
Študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, sú autormi krásneho a originálneho ocenenia. Došlo tak k symbolickému prepojeniu mladej talentovanej generácie tvorcov a ľudí, ktorí majú v oblasti umenia za sebou roky tvorivej práce.
Z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku, ako aj riaditeľov kultúrnych zariadení, si „kvety múz“ prevzali svoje verejné poďakovanie sedemnásti jednotlivci a dva kolektívy z rôznych oblastí kultúrneho života z troch okresov Trenčianskej župy – Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom.
Za umelcov sa poďakoval spisovateľ Silvester Laurík.
Pre všetkých umelcov má ocenenie veľkú hodnotu.
Atmosféru večera umocnilo vystúpenie koncertnej klaviristky Evy Cáhovej spolu s cimbalovým virtuózom Martinom Budinským, ktorých výkon strhol prítomných k „standing ovation“ a dal efektnú bodku za podujatím, ktoré bolo vzdaním úcty ľuďom, ktorí sa či už z profesionálneho hľadiska, alebo individuálneho záujmu venujú kultúre a osvetovej činnosti.

ZOZNAM OCENENÝCH

Verejná knižnica Michala Rešetku

Mária Ježíková za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životného a pracovného jubilea

Anna Cmarková za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životného jubilea  

Anna Slivová za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti pracovného jubilea

Mgr. Nora Hlubinová  za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životného jubilea

Ľubica Margušová za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životného jubilea 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského

akad. mal. Eva Mišáková-Ábelová za výnimočné celoživotné výtvarné dielo

akad. mal. Juraj Oravec za výnimočné celoživotné výtvarné dielo

akad. mal. Rudolf Moško za výnimočné celoživotné výtvarné dielo a prínos v oblasti krajinomaľby 

Trenčianske osvetové stredisko – Jednotlivci:

Ing. Vladimír Mišík za uchovávanie, šírenie a prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry a významný podiel na rozvoji v oblasti folklóru

Jaroslav Múdry za dlhoročné pôsobenie, rozvoj a propagáciu DH Drietomanka pri príležitosti 150. výročia jej založenia

Ing. Mgr. art. Michal Zábražný  za šírenie tradičnej ľudovej kultúry a jej prezentáciu v zahraničí ako sólista umeleckého súboru Lúčnica

Mgr. art. Kristína Šedivá za šírenie tradičnej ľudovej kultúry a jej prezentáciu v zahraničí ako sólistka umeleckého súboru Lúčnica

Jozef Porubský za zachovávanie a rozvoj tradičnej ľudovoumeleckej tvorby v oblasti drevorezbárstva

Oľga Petrgalovičová za dlhoročnú činnosť pri spracovávaní kroniky obce a kultúrno-osvetovú spoluprácu

Mgr. Mgr. art. Silvester Lavrík za osobitný prínos v oblasti literatúry, publicistiky a rozvoj ochotníckeho divadla v Bánovciach nad Bebravou

Kolektív: 

DH Komoranka (Horná Súča) za dlhoročnú aktívnu činnosť pri príležitosti 30. výročia založenia

Divadlo 21 Opatová (0patová nad Váhom) za úspešnú reprezentáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja na medzinárodnom divadelnom Festivale A. Jurkovičovej

TRENČIANSKE MÚZEUM 

Anna Hajašová za dlhoročné odborné pôsobenie v kultúrno-vedeckej inštitúcii pri príležitosti pracovného jubilea

Emília Chudadová za dlhoročné odborné pôsobenie v kultúrno-vedeckej inštitúcii pri príležitosti pracovného jubilea

Spracoval
Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.