Mierové námestie bude zmodernizované v roku 2017

0

Mesto Trenčín na čele s jeho štatutárom Richardom Rybníčkom pozvalo obyvateľov na pravidelnú verejnú diskusiu primátora s občanmi mesta do Mestskej športovej haly. V bode odpočet mesta primátor prezentoval jednotlivé investičné akcie, ktoré prebehli v tomto roku. Ubezpečil občanov, že po období stabilizácie finančnej situácie mesta je priestor a vôľa začať investovať do jeho rozvoja.

Taktiež sa zaviazal, že mesto v roku 2018 odovzdá s maximálnym dlhom 15 miliónov Eúr. Občania poukazovali na problémy mladých ľudí, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia. Primátor predstavil dlhodobý strategický projekt zo snahou udržať hlavne mladých ľudí v meste a pripraviť pôdu pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu, ako hlavného zdroja zamestnanosti. Súčasťou projektu bude prevedené zrekonštruovanie Mierového námestia zo snahou obnoviť ruch a život v centre mesta.

Architekti, ktorí prišli predstaviť tento projekt, občanom vysvetlili jednotlivé detaily celej modernizácie.

Spracoval

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.