Mesto Trenčín predstavilo občanom novú parkovaciu politiku

0

Ako každé väčšie mesto na Slovensku, aj Trenčín má problém s nedostatkom parkovacích miest. Po odborných diskusiách, ktoré prebiehali od októbra 2015, Mesto Trenčín pristúpilo k prezentácii návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ o parkovaní v meste Trenčín, na ktorú pozvalo verejnosť do Mestskej športovej haly na Sihoti. Primátor mesta viac ako dvesto prítomným občanom povedal dôvod, prečo mesto začalo s riešením regulácie parkovania.

Novú koncepciu parkovacej politiky predstavila členka predstavenstva Trenčianskej parkovacej spoločnosti Iveta Marčeková. Ako bude prebiehať kontrola dodržiavania parkovania v zmysle novo prijatého VZN povedal náčelník Mestskej polície Trenčín. Všetci prítomní si boli vedomí, že sa musí niečo s parkovaním v meste spraviť. Otázky od občanov naznačili, že problém je v spôsobe zabezpečenia parkovacieho miesta po zakúpení rezidenčnej karty, ktoré budú viazané na byt a trvalý pobyt, ako aj výška poplatku za jednotlivé druhy kariet.

Podnety a pripomienky môžu občania zasielať na adresu info@parkovanietrencin.sk, alebo osobným kontaktom na magistráte do 18. mája 2016.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.