Mesto Trenčín kúpi 48 nájomných bytov

0

Nájomné bývanie je problematika, ktorá rezonuje v každom meste alebo obci na Slovensku. V Trenčíne by mohlo pribudnúť pre mladé a nízkopríjmové rodiny 48 nájomných bytov.Byty vzniknú v bývalej administratívnej budove závodu OZETA na Veľkomoravskej ulici.

Podľa viceprimátora Jána Forgáča zámer mesta má niekoľko výhod. Z celkového počtu 48, bude 26 jednoizbových a 22 dvojizbových bytov. K tomu mesto získa aj 48 parkovacích miest za jedno Euro. Kúpna cena za tieto byty je 2 353 610 Eúr vrátane DPH.

Podľa primátora Rybníčka je toto prvý krok k naštartovaniu výstavby nájomných bytov, ktoré podľa neho sú dôležitým rozvojovým impulzom pre Trenčín. Mesto chce doručiť žiadosť o úver a dotáciu na ŠFRB a na ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja do konca januára. Rozhodnuté by malo byť v prvej polovici tohto roka. V prípade schválenia budú byty k dispozícií na jar roku 2017.

Spracoval

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.