Klub darcov podporil myšlienku Vianočného cimbalového koncertu

0

V stredu 9. decembra 2015 sa na Vianočnom cimbalovom koncerte v Galérii Miloša Alexandra Bazovského návštevníci presvedčili, že cimbalu právom patrí prívlastok „nástroj maestro“. Vďaka podpore Klubu darcov Trenčianskej nadácie a organizátorovi Trenčianskemu osvetovému stredisku v Trenčíne, sa podarilo zrealizovať podujatie, aké v našom meste ešte nebolo. Poslucháči konzervatória Jána Levoslava Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici, ako aj detskí zanietenci hry na cimbal zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, sa svojim umením postarali o výnimočný hudobný zážitok v čase adventu.

Záštitu a umeleckú dramaturgiu prijal predseda Slovenskej cimbalovej asociácie Mgr. art. Martin Budinský, ktorý svojim vystúpením ako interpret predviedol divákom nevšedné umelecké majstrovstvo. V cimbalovom prevedení mladých talentov a skúsených profesionálov odznela zmes rôznych hudobných žánrov, ktoré vyústili v závere programu do sviatočnej predvianočnej atmosféry.

Spracovali

Zuzana Laurinčíková TNOS Trenčín

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.