Havarijný stav mosta v mestskej časti Opatová

0

Vzhľadom k havarijnému stavu mosta v mestskej časti Opatová (I/61) vyhlásil primátor Trenčína Richard Rybníček v pondelok 18. júla 2016 o 9.00 hod. mimoriadnu situáciu na most Opatová a jeho najbližšie okolie.
Z poslednej obhliadky mostného objektu vyplynula potreba okamžitej rekonštrukcie mosta alebo jeho uzavretie.  Napríklad pri povodni by mohlo dôjsť k podmytiu podložia pižma a následne k jeho zrúteniu, čím by sa podstatne znížila únosnoť mosta. Všetci zainteresovaní sa preto rozhodli konať. Po tom, ako primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu, boli na mieste osadené dopravné značenia a Slovenská správa ciest a firma Strabag začali s prácami na rekonštrukcii mosta. V tejto súvislosti žiadame účastníkov cestnej premávky o dodržiavanie dopravných a bezpečnostných značení a pokynov pracovníkov stavebnej firmy. Rekonštrukčné práce by mali trvať štyri mesiace.
Linka MHD č. 121 bude premávať do 25. júla 2016
V pondelok 25.7.2016 bude osadené prenosné dopravné značenie aj na Potočnej ulici. V tento deň bude zrušená obsluha zastávky Potočná, ZŠ a aj linka č. 121, ktorá bola dočasne zriadená na dopravu cestujúcich k chate Opatová.
Zdroj: www.trencin.sk

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.