Diskusia s poslancom „V kresle terajšku“

0

Mesto Trenčín pozostáva zo štyroch mestských častí Stred, Juh, Západ a Sever. Spolu v TN žije viac ako 55 tisíc obyvatelov, z čoho mestská časť Sever je najväčšou. Pozostáva z miestnych častí:

Sihotí, Opatovej, Kubrice, Kubrej, Pred Polom a Pod Sokolice. V Mestskom zastupiteľstve má 8 poslancov:

Ing. Miloš Mičega – predseda

Ing. Ladislav Matejka

Ľubomír Horný

Kamil Bystrický

Mgr. Martin Petrík

Miloslav Baco

Mgr. Juraj Bakoš

JUDr. Martin Smolka

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.