Detský spevácky zbor Vážky koncertoval v Trenčíne

0

Detský spevácky zbor Vážky pracuje na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne od roku 2007. Zakladateľkou, vedúcou a dirigentkou zboru je doktorka pedagogiky PaedDr. Miroslava Kaliňáková. Členskú základňu tvoria žiaci tejto školy od 1.- 9. ročníka. Cieľom zboru je sprostredkovať svojim členom zážitky nielen zo zborového spevu, ale aj z verejných vystúpení pre veľké množstvo poslucháčov. V zaplnenom refektáriu Gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne sa predstavili na svojom koncoročnom koncerte. Vedľajším efektom zboru je posilnenie kolektívnej súdržnosti a spoločenského správania. Priaznivci, rodičia, starí rodičia, priatelia a známi ocenili príjemnú atmosféru a umelecký výkon zboru.

Nielen prítomní diváci, ale aj riaditeľ školy je na zbor patrične hrdý. Bude podporovať vedenie školy zbor do ďalších rokov? Repertoár zboru tvoria predovšetkým skladby 20.storočia, zborové úpravy ľudových a muzikálových piesní. Na veľké finále pani dirigentka pozvala zaspievať záverečnú skladbu aj bývalé zboristky, pre ktoré to bolo príjemné prekvapenie.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

 

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.