Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne bilancovali

0

Popri výročnej členskej schôdzi, členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne oslávili 72 rokov od založenia Základnej organizácie a 27 rokov od založenia zväzu.
Ako býva zvykom v marci, stretli sa, aby vyhodnotili svoje hospodárenie a aktivity. Minulý rok to bol rekreačný pobyt vo Vysokých Tatrách a tento raz sa chystajú do Nízkych Tatier. Navštívili takmer tridsať ťažko chorých vozíčkarov. Pri spoločne strávenom čase a priateľskej debate s nimi, im odovzdali drobné darčeky. Svojim členom umožnili sociálno-rehabilitačný pobyt v Malých Bieliciach.
Folklórnym vystúpením spestrili rokovanie žiaci zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
Slovenský zväz telesne postihnutých v Trenčíne má v súčasnosti 190 členov. Podporuje ho aj Trenčiansky samosprávny kraj. Jeho predseda Jaroslav Baška, sa výročnej schôdze zúčastnil osobne a prisľúbil podporu z kraja i tento rok. Členom vyslovil obdiv za ich bojovnosť a schopnosť užívať si život často viac, než ľudia bez hendikepu. Pre ľudí umiestnených v centrách sociálnych služieb sa TSK bude snažiť i naďalej budovať čo najlepšie podmienky.
Spracoval
Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.