Budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily v našom kraji

0

V rámci zvyšovania transparentnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa náš VÚC pripojil k ďalším krajským samosprávam,  ktoré dali obyvateľom kraja možnosť sledovania Zasadnutí zastupiteľstva online na internete.V programe zastupiteľstva bod „Dodatok k zriaďovateľskej listine Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja“, vyvolal diskusiu medzi poslancami. Predkladateľ, vedúci odboru dopravy JUDr. Jaroslav Pleva  vysvetlil zámer a spôsob, ako bude kraj realizovať vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily.

Schválením návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2015 a posledným bodom interpeláciami poslancov, predseda samosprávneho kraja prvé tohtoročné  Zasadnutie zastupiteľstva ukončil.

Spracoval

Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK

 

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.