Benefičný Mariánsky koncert na Trenčianskom hrade

0

Spoločnosť BEŇADIK, neinvestičný fond vznikla v roku 2011. Na nádvorí Trenčianskeho hradu zorganizovala už šiesty benefičný Mariánsky koncert, ktorý sa usiluje o obnovu a rozvoj najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne. Po dvojročnej snahe sa tento rok podarilo pre návštevníkov trenčianskeho Mariánskeho koncertu pozvať Bratislavský chlapčenský zbor so sólistkou Katarínou Krčmárovou a klaviristkou Danou Hajóssy.

Charizmatickým hlasom, umeleckým prednesom a výberom poézie a prózy, herec Jozef Šimonovič priviedol publikum nedeľného večera na hrade k zamysleniu. Výber piesní a hovoreného slova zanechal v divákoch hlboký umelecký zážitok. Na záver moderátorka celého večera Zuzana Laurinčíková pozvala na pódium pána Ľubomíra Plšku, podpredsedu správnej rady neinvestičného fondu Beňadik. Ten sa poďakoval všetkým návštevníkom, účinkujúcim ktorí prijali pozvanie a hlavne pani Magdaléne Bátorovej, ktorá so svojimi spolupracovníkmi pripravila tento večer. Koncert tradične vyvrcholil mariánskou piesňou „Celá krásna si Mária…“.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.