Areál kláštora na Veľkej Skalke ožil umením

0

Jedinečné sympózium, ktoré spojilo literárnu a výtvarnú formu umenia prilákalo v sobotu 22. júla 2017 návštevníkov do areálu Kláštora na Veľkej Skalke. Svoje diela na ňom prezentovalo 13 umelcov z Poľska, Česka a Slovenskej republiky.
Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS Skalka oslávilo tento rok jubilejné 10. výročie. Pôvodne vzniklo ako prejav úcty k najstaršiemu pútnickému miestu na Slovensku – Skalke pri Trenčíne, ktoré má výnimočnú atmosféru. S myšlienkou založiť túto peknú tradíciu prišiel kurátor výstavy, historik a znalec umenia Marián Kvasnička a výtvarník a koordinátor výtvarnej sekcie Jozef Vydrnák. „Vychádzame z toho, že každý na tomto mieste zažije niečo, možno aj zázrak. Zažije ticho a mlčanie, ktoré môžu byť pridanou hodnotou umeleckého diela,“ doplnil kurátor Marián Kvasnička.
Hlavným organizátorom 10. ročníka sympózia bolo Mesto Trenčín, v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Farským úradom Skalka nad Váhom, organizáciou Beňadik, občianskym združením T-VIA a Trenčianskym samosprávnym krajom. Podujatia sa zúčastnil aj jeho predseda Jaroslav Baška, ktorý vyzdvihol okrem umeleckej hodnoty sympózia aj pripravované projekty Trenčianskej župy. „So Skalkou a s týmto nádherným pútnickým miestom sa spájajú dva projekty. Jeden je menší a vznikol v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou. Chcem veľmi pekne poďakovať za to, že sme našli spoločnú reč a už na budúci rok budú v priestore pod Kláštorom dve nové autobusové zastávky, ktoré budú slúžiť všetkým návštevníkom Skalky. Druhý projekt rovnako riešime s Biskupským úradom v Nitre. Je to projekt cyklotrasy, ktorá bude spájať Trenčiansky hrad s hradom Brumov,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Zároveň vyjadril svoju radosť, že Skalka bude po realizácii tohto projektu jednou zo zaujímavých zastávok na vznikajúcej cyklotrase.
V doterajších deviatich ročníkoch sa sympózia zúčastnilo 60 výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka, Španielska a 29 literátov zo Slovenska. Pri výbere účastníkov sympózia kladú organizátori dôraz na autorov z krajín V4 a na podporu účastníkov z partnerských miest mesta Trenčín. Na jubilejnom ročníku vystavovali svoje diela aj traja autori z Trenčianskeho kraja. Výber z tvorby autorov a diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg. Ten je až do ďalšieho ročníka k dispozícii všetkým návštevníkov kláštora na Skalke a slúži na propagáciu a informovanosť nielen o sympóziu, ale aj o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.